Onze Missie

 

Veel vrouwelijke zzp’ers hebben een relatief laag inkomen. De helft heeft een
inkomen tot 16.000 euro. (Bron: CBS Genderscan ondernemerschap 2020). Onze missie is om deze vrouwen
in een financieel kwetsbare positie te ondersteunen en daarmee bij te dragen aan de
armoedebestrijding in Nederland.

Word lid en ontdek de kracht van samenwerken.
Meld je nu aan #SamenSterk.

FEMpreneurhulp draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

ods 5 fempreneurhulp

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

ods 5 fempreneurhulp

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

ods 5 fempreneurhulp

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.